Life Without Trees

Life Without Trees

Hösten 2013 bestämde vi oss för att ta bort träden från några av Sveriges mest älskade parker. Syftet var att väcka uppmärksamhet för avskogningen runt Victoriasjön i Afrika. Men hur tar man bort träden, utan att ta bort träden? Att addera element eller skapa påhittade är vanligt, det vi behövde göra var att ta bort något och visa ett perspektiv som egentligen inte går att se.

För att skapa fotografierna mättes avstånden till byggnaderna på andra sidan träden med laser. Sedan byggdes husen upp i 3D för att till sist kläs på med foton av fasaderna tagna på nära håll. Fotografierna animerades för att visa omvandlingen från vackra grönområden till dystra kalhyggen.

Awards and mentions

Metro, nationwide coverage
Resumé Månadens digitalt, 3d place
Directory, 31st digital issue
Creativity, online